Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2012

Thứ Bảy, ngày 02 tháng 6 năm 2012

TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG TRUNG HỌC NĂM 2012

*****

Để nhận điểm thi Tốt nghiệp THPT tự động qua SMS nhanh nhất và chính xác nhất ngay khi có điểm thi. Bạn hãy nhanh tay soạn tin:

DIEMTN TênTỉnh SốBáoDanh gửi 8741

Ví dụ: Bạn ở TP. Hồ Chí Minh và bạn có số báo danh là 0100345 để nhận điểm thi tốt nghiệp THPT 2012

Soạn tin: DIEMTN HoChiMinh 0100345 gửi 8741

Tổng đài sẽ gửi điểm thi tốt nghiệp THPT của bạn ngay khi có kết quả !
Chú ý: Ngay từ bây giờ, khi bạn gửi tin nhắn tới hệ thống, số điện thoại của bạn sẽ được lưu lại và hệ thống sẽ gửi kết quả điểm thi về máy điện thoại của bạn ngay khi có. 


BẢNG 64 TỈNH, THÀNH PHỐ THEO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2012
Trường/Tỉnh, thành phốTênTỉnhTỉnh, thành phốTênTỉnh
Các trường THPT Thành phố Hà Nội 

HaNoi1

Các trường THPT Tỉnh Thừa Thiên-Huế 

Hue

Các trường THPT Hà nội 2 (Hà Tây cũ)

HaNoi2

Các trường THPT Tỉnh Quảng Nam  

QuangNam

Các trường THPT TP. Hồ Chí Minh 

HoChiMinh

Các trường THPT Tỉnh Quảng Ngãi 

QuangNgai

Các trường THPT Thành phố Hải Phòng 

HaiPhong

Các trường THPT Tỉnh Kontum

KonTum

Các trường THPT Thành phố Đà Nẵng

DaNang

Các trường THPT TTỉnh Bình Định  

BinhDinh

Các trường THPT Tỉnh Hà Giang 

HaGiang

Các trường THPT Tỉnh Gia Lai

GiaLai

Các trường THPT Tỉnh Cao Bằng

CaoBang

Các trường THPT Tỉnh Phú Yên

PhuYen

Các trường THPT Tỉnh Lai Châu

LaiChau

Các trường THPT Tỉnh Đắc Lắc  

DacLac

Các trường THPT Tỉnh Lào Cai  

LaoCai

Các trường THPT Tỉnh Khánh Hoà  

KhanhHoa

Các trường THPT Tỉnh Tuyên Quang 

TuyenQuang

Các trường THPT Tỉnh Lâm Đồng  

LamDong

Các trường THPT Tỉnh Lạng Sơn  

LangSon

Các trường THPT Tỉnh Bình Phước  

BinhPhuoc

Các trường THPT Tỉnh Bắc Kạn

BacKan

Các trường THPT Tỉnh Bình Dương

BinhDuong

Các trường THPT Tỉnh Thái Nguyên

ThaiNguyen

Các trường THPT Tỉnh Ninh Thuận  

NinhThuan

Các trường THPT Tỉnh Yên Bái  

YenBai

Các trường THPT Tỉnh Tây Ninh  

TayNinh

Các trường THPT Tỉnh Sơn La  

SonLa

Các trường THPT Tỉnh Bình Thuận  

BinhThuan

Các trường THPT Tỉnh Phú Thọ 

PhuTho

Các trường THPT Tỉnh Đồng Nai

DongNai

Các trường THPT Tỉnh Vĩnh Phúc 

VinhPhuc

Các trường THPT Tỉnh Long An  

LongAn

Các trường THPT Tỉnh Quảng Ninh  

QuangNinh

Các trường THPT Tỉnh Đồng Tháp  

DongThap

Các trường THPT Tỉnh Bắc Giang

BacGiang

Các trường THPT Tỉnh An Giang  

AnGiang

Các trường THPT Tỉnh Bắc Ninh 

BacNinh

Các trường THPT Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

VungTau

Các trường THPT Tỉnh Hải Dương

HaiDuong

Các trường THPT Tỉnh Tiền Giang  

TienGiang

Các trường THPT Tỉnh Hưng Yên

HungYen

Các trường THPT Tỉnh Kiên Giang

KienGiang

Các trường THPT Tỉnh Hoà Bình

HoaBinh

Các trường THPT Thành phố Cần Thơ

CanTho

Các trường THPT Tỉnh Hà Nam

HaNam

Các trường THPT Tỉnh Bến Tre 

BenTre

Các trường THPT Tỉnh Nam Định 

NamDinh

Các trường THPT Tỉnh Vĩnh Long

VinhLong

Các trường THPT Tỉnh Thái Bình  

ThaiBinh

Các trường THPT Tỉnh Trà Vinh  

TraVinh

Các trường THPT Tỉnh Ninh Bình 

NinhBinh

Các trường THPT Tỉnh Sóc Trăng  

SocTrang

Các trường THPT Tỉnh Thanh Hoá

ThanhHoa

Các trường THPT Tỉnh Bạc Liêu

BacLieu

Các trường THPT Tỉnh Nghệ An  

NgheAn

Các trường THPT Tỉnh Cà Mau 

CaMau

Các trường THPT Tỉnh Hà Tĩnh  

HaTinh

Các trường THPT Tỉnh Điện Biên

DienBien

Các trường THPT Tỉnh Quảng Bình

QuangBinh

Các trường THPT Tỉnh Đăk Nông

DakNong

Các trường THPT Tỉnh Quảng Trị

QuangTri

Các trường THPT Tỉnh Hậu Giang

HauGiang

Chia sẻ với bạn bè

Các bài đã đăng